MERA 2023!

Under veckan kom MERA 2023 från tryckeriet! Detta års tema är förvandling, och redaktör och AD är än en gång briljanta och kreativa Nadja Andersson. Flera av Fibuls medlemmar står för artiklar och illustrationer, och Årets böcker presenteras av Katarina Gäddnäs.

Om du inte får tag på en fysisk kopia, så kan du scrolla här: