Enligt våra medlemmar är det bästa med FIBUL…

 • att träffa kollegor och höra om deras liv och arbetssituationer
 • att man också kan prata om det svåra i skapandeprocessen
 • att det inte finns någon som ifrågasätter vad man gör eller varför man gör det
 • att utan rädsla kunna gå in i smärtpunkten, diskutera och lära mig av andras erfarenheter
 • att föreningen erbjuder skräddarsydd fortbildning, som man annars inte skulle ha råd med
 • att föreningen ordnar roliga evenemang för både den vuxna publiken och för barnen
 • att man får nya kontakter och också vänner via föreningen
 • att alla nyutgivna böcker får synlighet och blir presenterade i MERA-magasinet, inte bara de som ges ut på de två stora finlandssvenska förlagen
 • att kunna be om råd eller ha ett bollplank när man kör fast i sin skapandeprocess
 • att man får hjälp med ansökningar och skattefrågor
 • att man får hjälp med att marknadsföra sig själv, till exempel på sociala medier
Bild från medlemsresa till Stockholm 2023