Hur blir man medlem?

Alla som gett ut minst en barn- eller ungdomsbok (på svenska i Finland) och antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

Skicka en fritt formulerad ansökan till föreningens sekreterare Katarina von Numers-Ekman (knumers [at] gmail.com).

FIBUL r.f. planerar dessutom att införa möjligheten till stödmedlemskap, vilket innebär att man inte behöver ha gett ut en bok för att vara medlem och stöda föreningens syfte. Mera information om stödmedlemskap publiceras på hemsidan inom kort! Men det är möjligt att redan nu anmäla intresse till sekreteraren, så skickas information ut direkt när stödmedlemskapet är möjligt.