Hur blir man medlem?

Alla som gett ut minst en barn- eller ungdomsbok (på svenska i Finland) och antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

Skicka en fritt formulerad ansökan till föreningens sekreterare Katarina von Numers-Ekman (knumers [at] gmail.com).

Bild från medlemsresa till Stockholm 2023.