Om föreningen FIBUL rf.

Den registrerade föreningen FIBUL:s syfte är att höja statusen och öka synligheten för barn- och ungdomslitteraturen på svenska i Finland, förbättra förutsättningarna och öka resurserna för professionella barn- och ungdomsboksskapare samt fungera som forum för diskussion och samarbete både nationellt och internationellt kring barn- och ungdomslitteratur.

Bild från medlemsträff i Solvalla 2022.

Vad gör FIBUL?

 • Vi ordnar föreläsningar, workshops och kurser för våra medlemmar.
 • Vi ordnar populära evenemang för allmänheten, som Bokhalloween på Richardsgatans bibliotek i Helsingfors. På evenemangen deltar ofta vår robot, som medlemmarna turvis sitter inne i och spottar ur sig både dikter och bilder på beställning.
 • Vi ger varje höst ut ett nummer av magasinet MERA, där årets bokskörd presenteras. MERA finns i både tryckt format och på vår webbplats och innehåller djuplodande intervjuer och reflekterande texter som riktar sig till vuxna som intresserar sig för barn- och ungdomslitteratur.
 • Vi ansöker om pengar så att alla som utför uppdrag för oss får en skälig ersättning.

Enligt våra medlemmar är det bästa med FIBUL

 • att träffa kollegor och höra om deras liv och arbetssituationer
 • att man också kan prata om det svåra i skapandeprocessen
 • att det inte finns någon som ifrågasätter vad man gör eller varför man gör det
 • att utan rädsla kunna gå in i smärtpunkten, diskutera och lära mig av andras erfarenheter
 • att föreningen erbjuder skräddarsydd fortbildning, som man annars inte skulle ha råd med
 • att föreningen ordnar roliga evenemang för både den vuxna publiken och för barnen
 • att man får nya kontakter och också vänner via föreningen
 • att alla nyutgivna böcker får synlighet och blir presenterade i MERA-magasinet, inte bara de som ges ut på de två stora finlandssvenska förlagen
 • att kunna be om råd eller ha ett bollplank när man kör fast i sin skapandeprocess
 • att man får hjälp med ansökningar och skattefrågor
 • att man får hjälp med att marknadsföra sig själv, till exempel på sociala medier

Vi finns också på Facebook och Instagram.