Vad gör Fibul?

  • Vi ordnar föreläsningar, workshops och kurser för våra medlemmar.
  • Vi ordnar populära evenemang för allmänheten, som Bokhalloween på Richardsgatans bibliotek i Helsingfors. På evenemangen deltar ofta vår robot, som medlemmarna turvis sitter inne i och spottar ur sig både dikter och bilder på beställning.
  • Vi ger varje höst ut ett nummer av magasinet MERA, där årets bokskörd presenteras. MERA finns i både tryckt format och på vår webbplats och innehåller djuplodande intervjuer och reflekterande texter som riktar sig till vuxna som intresserar sig för barn- och ungdomslitteratur.
  • Vi ansöker om pengar så att alla som utför uppdrag för oss får en skälig ersättning.
Vår dikt- och bildproducerande robot.