FIBUL:s 2014 – en årsberättelse

FIBUL grundades i januari 2014, och fyller därför nu ett år!

Det första officiella mötet hölls i Helsingfors och föreningens syfte formulerades:

Föreningens syfte är att höja statusen och öka synligheten för barn- och ungdomslitteraturen på svenska i Finland, förbättra förutsättningarna och öka resurserna för professionella barn- och ungdomsboksskapare samt fungera som forum för diskussion och samarbete både nationellt och internationellt kring barn- och ungdomslitteratur.

Föreningen har redan under sitt första år varit mycket aktiv. Nya medlemmar har strömmat till och medlemstalet är uppe i 38 registrerade medlemmar. Föreningen har skapat en egen webbsida med månatliga bloggare, länkar till barn- och ungdomsboksevenemang, presentationer av medlemmarna, intervjuer, artiklar osv.

Alla medlemmar har arbetat ständigt med att skapa nya kontakter och upprätthållit en diskussion om barn- och ungdomslitteraturen. Medlemmarna har besökt dagisgrupper och skolor och deltagit i seminarier. Föreningen har spridit information till medier och skolor, samt skapat nätverk med biblioteken, Läscentrum och andra instanser som värnar om litteraturen och läsningen. Ordförande och övriga styrelsemedlemmar har deltagit i radio, tv, seminarier och föreläsningar i syfte att sprida information om föreningen och läsandets viktighet.

Till föreningens möte i augusti inbjöds två representanter för det finlandssvenska e-boksprojektet E-skolan för ett utbyte av idéer och tankar. Vikten att uppmärksamma upphovsmännens rättigheter togs upp till diskussion och ledde till grundandet av en arbetsgrupp som gått vidare med frågan.

På initiativ av förlaget Schildts&Söderströms och i samarbete med Luckan i Helsingfors deltog föreningen i september i ett möte kring samarbete där läsfrämjande evenemang och projekt diskuterades och planerades. Diskussionen med förlaget har fortsatt under hösten 2014.

I samband med Bokkalaset i Ekenäs ordnade föreningen en lyckad diskussionskväll för författare, lärare och andra intresserade.

Utöver detta har Fibulmedlemmar träffats kontinuerligt och format arbetsgrupper för nya kommande projekt och evenemang. Behovet av nätverkande och samarbete både nationellt och internationellt är avgörande för att hålla den finlandssvenska litteraturen nyskapande och livskraftig.

Under sitt första verksamhetsår har ordförande Henrika Andersson och andra föreningsmedlemmar deltagit i flera officiella debatter (i tidningar, radio och på tv) och även presenterat sig i internationella sammanhang, bl.a. på bokmässorna i Göteborg och Helsingfors. Synligheten och intresset utifrån har varit mycket positivt och större än väntat. Många nya idéer har uppstått under samtal och möten internt och externt.

Inför verksamheten 2015 har Fibul tillsatt flera mindre arbetsgrupper som utformar projektplaner för att ansöka om medel att förverkliga dessa i framtiden. Eftersom Fibul är en ideell förening har samtliga i styrelsen tillsvidare arbetat utan ersättning, allt för att främja barn- och ungdomslitteraturen och bevaka upphovsmännens rättigheter och möjligheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *