Pressmeddelande skickas ut i dag

Följande pressmeddelande har skickats ut i dag gällande FIBUL r.f.:

Barn- och ungdomslitteraturen i Svenskfinland behöver mer synlighet, respekt och spridning. FIBUL; författare och illustratörer av barn- och ungdomslitteratur, är en nygrundad registrerad förening som är beredd att ta sig an detta uppdrag.

Föreningens syfte är att höja statusen och öka synligheten för barn- och ungdomslitteraturen på svenska i Finland, förbättra förutsättningarna och öka resurserna för professionella barn- och ungdomsboksskapare samt fungera som forum för diskussion och samarbete både nationellt och internationellt kring barn- och ungdomslitteratur.

Föreningen träffas kontinuerligt, sprider information, ordnar evenemang och
har skapat en hemsida för ändamålet (www.fibul.fi).

Följande personer valdes in styrelsen: Ordförande Henrika Andersson, vice ordförande Tove Appelgren, Katarina von Numers-Ekman, Maria Turtschaninoff, Linda Bondestam, Anna Gullichsen, Cara Knuutinen, Mia Franck, Nora Strömman och Harriet Abrahamsson. Som verksamhetsgranskare fungerar Maija Hurme. Medlemsantalet uppgår redan nu till över trettio.

För mera information se hemsidan www.fibul.fi
eller kontakta Henrika Andersson: henrika.andersson01 [at] gmail.com